Se busca gente de las Islas Baleares que vivan fuera de España

Flag of the island of Mallorca (Majorca)Bandera de Mallorca
Imagen de la Wikipedia
Os transcribo una carta que nos ha llegado a través del Casal Català de Berlín. La productora S'Esclop Audiovisuals busca gente de las Islas Baleares que vivan fuera de España


La productora del Diario de Mallorca i del Diario de Ibiza (S’Esclop Audiovisuals) està elaborant un programa de TV que emitirà el canal autonòmic de les Illes Balears. El programa es diu Balears pel món i preten recórrer el món cercant totes les persones que siguin de les Illes Balears, que per diferents motius viuen lluny de la nostra comunitat.

Esa tracta de conéixer a que es dediquen, com és el seu dia a dia i el que fan al seu temps lliure. Volem saber què és el que més s’enyora i si hi ha alguna similitud amb la nostra terra i la que els ha acollit. A més, seran els millors guies turístics de la seva ciutat.

Si ets de les Illes Balears, no vius a l’Estat Espanyol, i vols participar a un programa de televisió que ja es desenvolupa a diverses comunitats autònomes; només t’has de possar en contacte amb nosaltres mitjançant la següent adreça de correu electrònic:

balearspelmon (at)@ sesclop.es


Dos equips viatjaran en breu arreu de tot el món per recollir els testimonis de totes aquelles persones que vulguin contar-nos com es viu lluny de la nostra comunitat. Estam convinçuts que el programa serà un nexe netre les Illes Balears i cada un dels indrets del planeta on hi hagi cap balear.

Reblog this post [with Zemanta]

Comentarios